Unia Europejska
Rejestracja


Tytuł projektu:  Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji saun i balii ogrodowych

 

"LIFE POLSKA IWONA OLEJNIK" pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji balii i saun ogrodowych. Zakres projektu obejmuje zakup urządzeń do obróbki drewna do konstrukcji saun i balii, urządzenia do produkcji laminatów oraz do wylewania pianki poliuretanowej jak i linię do odpylania stanowiska pracy i prasowania odpadów drewnianych.

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz zagranicznych poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji saun i balii ogrodowych.

Inwestycja ta przyczyni się do osiągnięcia wymiernych wskaźników realizacji projektu w postaci:

- znacząco ulepszone produkty jakim będą sauny i balie ogrodowe;

- ograniczenie kosztów produkcji dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu surowca do produkcji;

- zwiększenie obrotów przedsiębiorstwa i rentowności prowadzonej działalności;

- zaprezentowanie oferty na rynkach zagranicznych dzięki udziałowi w targach międzynarodowych;

- poprawa warunków BHP w zakładzie poprzez nowoczesne, sterowane komputerowo urządzenia ograniczające do minimum ryzyko kontaktu z elementami obróbczymi i tnącymi maszyn jak i ograniczenie pyłów powstających w procesie obróbki drewna;

- zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych poprzez zmniejszenie ich objętości;

- zwiększenie zatrudnienia o 2 pracowników;

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 1.778.580,00zł, a wartość dofinansowania wyniesie 651.750,00zł.

Planowane zakończenie projektu to lipiec 2017r.Lifepolska © Wszelkie prawa zastrzeżone